ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพนาศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
97
117
214
6
ม.2
90
108
198
5
ม.3
59
101
160
5
รวมมัธยมต้น
246
326
572
16
ม.4
63
117
180
5
ม.5
68
115
183
5
ม.6
60
87
147
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
191
319
510
15
รวมทั้งหมด
437
645
1,082
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...