ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
31
58
3
ม.2
46
42
88
3
ม.3
35
32
67
3
รวมมัธยมต้น
108
105
213
9
ม.4
34
27
61
3
ม.5
53
39
92
3
ม.6
26
46
72
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
113
112
225
9
รวมทั้งหมด
221
217
438
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...