ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเสนางคนิคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
78
104
182
5
ม.2
72
88
160
5
ม.3
77
94
171
5
รวมมัธยมต้น
227
286
513
15
ม.4
64
80
144
4
ม.5
45
89
134
4
ม.6
45
82
127
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
154
251
405
11
รวมทั้งหมด
381
537
918
26
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...