ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเสนางคนิคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
81
144
5
ม.2
79
101
180
5
ม.3
81
83
164
5
รวมมัธยมต้น
223
265
488
15
ม.4
39
84
123
4
ม.5
45
84
129
3
ม.6
50
68
118
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
134
236
370
10
รวมทั้งหมด
357
501
858
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...