ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
26
17
43
2
ม.2
26
27
53
2
ม.3
35
28
63
2
รวมมัธยมต้น
87
72
159
6
ม.4
8
10
18
1
ม.5
4
16
20
1
ม.6
9
14
23
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
40
61
3
รวมทั้งหมด
108
112
220
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...