ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
140
156
296
8
ม.2
165
145
310
8
ม.3
125
135
260
8
รวมมัธยมต้น
430
436
866
24
ม.4
43
114
157
5
ม.5
52
89
141
5
ม.6
48
104
152
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
143
307
450
15
รวมทั้งหมด
573
743
1,316
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...