ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
147
123
270
8
ม.2
144
155
299
8
ม.3
158
147
305
8
รวมมัธยมต้น
449
425
874
24
ม.4
64
90
154
5
ม.5
45
121
166
5
ม.6
51
85
136
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
160
296
456
15
รวมทั้งหมด
609
721
1,330
39
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...