ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีเจริญศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6
7
13
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
33
20
53
3
ม.4
6
1
7
1
ม.5
4
10
14
1
ม.6
11
5
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
16
37
3
รวมทั้งหมด
54
36
90
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...