ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจิกดู่วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
17
35
2
ม.2
8
5
13
2
ม.3
12
14
26
2
รวมมัธยมต้น
38
36
74
6
ม.4
7
7
14
2
ม.5
2
0
2
2
ม.6
6
8
14
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
15
15
30
6
รวมทั้งหมด
53
51
104
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...