ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจิกดู่วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
9
4
13
2
ม.2
13
14
27
2
ม.3
11
9
20
2
รวมมัธยมต้น
33
27
60
6
ม.4
9
0
9
2
ม.5
6
8
14
2
ม.6
2
10
12
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
17
18
35
6
รวมทั้งหมด
50
45
95
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...