ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
66
58
124
4
ม.2
52
48
100
3
ม.3
77
69
146
4
รวมมัธยมต้น
195
175
370
11
ม.4
20
48
68
3
ม.5
21
45
66
3
ม.6
30
39
69
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
71
132
203
9
รวมทั้งหมด
266
307
573
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...