ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมแมด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
14
29
1
ม.2
12
20
32
1
ม.3
20
17
37
2
รวมมัธยมต้น
47
51
98
4
ม.4
11
14
25
1
ม.5
6
5
11
1
ม.6
10
9
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
28
55
3
รวมทั้งหมด
74
79
153
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...