ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
19
10
29
1
รวม อบ.
26
18
44
2
ป.1
15
14
29
1
ป.2
23
13
36
1
ป.3
12
19
31
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
88
83
171
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
101
215
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...