ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำบอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
22
23
45
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
7
15
22
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
12
17
29
1
รวมประถม
66
74
140
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
28
21
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
118
234
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...