ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำบอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
20
28
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
16
30
46
2
ป.1
15
13
28
2
ป.2
14
16
30
2
ป.3
14
8
22
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
7
14
21
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
73
69
142
8
ม.1
9
13
22
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
21
27
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
126
236
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...