ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
14
19
33
1
อบ.3
13
21
34
1
รวม อบ.
31
46
77
3
ป.1
16
18
34
1
ป.2
23
17
40
1
ป.3
12
18
30
1
ป.4
11
16
27
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
86
91
177
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
20
15
35
1
รวมมัธยมต้น
43
35
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
172
332
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...