ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
7
16
1
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
29
23
52
3
ป.1
8
9
17
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
48
40
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
63
140
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...