ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
20
50
2
ม.2
22
20
42
2
ม.3
15
18
33
2
รวมมัธยมต้น
67
58
125
6
ม.4
5
13
18
1
ม.5
6
9
15
1
ม.6
8
10
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
19
32
51
3
รวมทั้งหมด
86
90
176
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...