ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
37
72
2
ม.2
35
29
64
2
ม.3
52
36
88
3
รวมมัธยมต้น
122
102
224
7
ม.4
26
16
42
2
ม.5
24
41
65
2
ม.6
22
30
52
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
72
87
159
6
รวมทั้งหมด
194
189
383
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...