ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
33
68
2
ม.2
32
25
57
2
ม.3
24
29
53
2
รวมมัธยมต้น
91
87
178
6
ม.4
24
27
51
2
ม.5
20
26
46
2
ม.6
19
28
47
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
63
81
144
6
รวมทั้งหมด
154
168
322
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...