ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
24
59
2
ม.2
21
31
52
2
ม.3
29
39
68
2
รวมมัธยมต้น
85
94
179
6
ม.4
21
27
48
2
ม.5
18
28
46
2
ม.6
21
16
37
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
60
71
131
6
รวมทั้งหมด
145
165
310
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...