ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
28
48
2
ม.2
18
21
39
2
ม.3
19
25
44
2
รวมมัธยมต้น
57
74
131
6
ม.4
28
19
47
1
ม.5
12
12
24
1
ม.6
3
15
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
46
89
3
รวมทั้งหมด
100
120
220
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...