ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
2
8
10
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
37
39
76
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
17
15
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
66
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...