ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
11
25
1
อบ.2
39
27
66
3
อบ.3
45
32
77
3
รวม อบ.
98
70
168
7
ป.1
68
61
129
6
ป.2
75
66
141
6
ป.3
76
83
159
6
ป.4
98
108
206
7
ป.5
79
120
199
7
ป.6
100
112
212
6
รวมประถม
496
550
1,046
38
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
594
620
1,214
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...