ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
290
379
669
17
ม.2
276
361
637
15
ม.3
239
366
605
14
รวมมัธยมต้น
805
1,106
1,911
46
ม.4
179
362
541
15
ม.5
158
339
497
15
ม.6
164
324
488
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
501
1,025
1,526
43
รวมทั้งหมด
1,306
2,131
3,437
89
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...