ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
145
206
351
13
ม.2
197
243
440
12
ม.3
184
218
402
12
รวมมัธยมต้น
526
667
1,193
37
ม.4
145
193
338
11
ม.5
91
193
284
10
ม.6
106
204
310
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
342
590
932
31
รวมทั้งหมด
868
1,257
2,125
68
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...