ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
192
215
407
12
ม.2
197
208
405
12
ม.3
233
213
446
12
รวมมัธยมต้น
622
636
1,258
36
ม.4
143
246
389
10
ม.5
125
206
331
10
ม.6
126
183
309
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
394
635
1,029
30
รวมทั้งหมด
1,016
1,271
2,287
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...