ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
58
49
107
4
ม.2
47
57
104
3
ม.3
50
38
88
3
รวมมัธยมต้น
155
144
299
10
ม.4
20
49
69
3
ม.5
35
40
75
3
ม.6
25
42
67
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
80
131
211
8
รวมทั้งหมด
235
275
510
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...