ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
43
56
99
3
ม.2
54
37
91
3
ม.3
66
56
122
3
รวมมัธยมต้น
163
149
312
9
ม.4
34
41
75
3
ม.5
25
42
67
3
ม.6
29
31
60
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
88
114
202
9
รวมทั้งหมด
251
263
514
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...