ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
164
242
406
12
ม.2
183
232
415
12
ม.3
188
234
422
12
รวมมัธยมต้น
535
708
1,243
36
ม.4
120
248
368
12
ม.5
111
240
351
12
ม.6
133
268
401
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
364
756
1,120
36
รวมทั้งหมด
899
1,464
2,363
72
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...