ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
110
185
6
ม.2
100
105
205
6
ม.3
116
136
252
6
รวมมัธยมต้น
291
351
642
18
ม.4
99
157
256
7
ม.5
99
171
270
7
ม.6
147
186
333
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
345
514
859
21
รวมทั้งหมด
636
865
1,501
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...