ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
106
140
246
8
ม.2
131
152
283
8
ม.3
130
129
259
8
รวมมัธยมต้น
367
421
788
24
ม.4
120
138
258
7
ม.5
74
111
185
7
ม.6
80
121
201
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
274
370
644
21
รวมทั้งหมด
641
791
1,432
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...