ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาแกวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
38
22
60
2
ม.2
30
28
58
2
ม.3
25
27
52
2
รวมมัธยมต้น
93
77
170
6
ม.4
23
23
46
2
ม.5
21
25
46
2
ม.6
12
11
23
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
59
115
5
รวมทั้งหมด
149
136
285
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...