ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
5
5
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
9
7
16
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
9
2
11
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
26
29
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
36
71
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...