ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
16
8
24
3
ป.1
5
8
13
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
44
32
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
40
100
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...