ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
12
10
22
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
5
14
19
1
รวมประถม
44
39
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
49
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...