ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
12
28
1
อบ.2
19
14
33
1
อบ.3
17
17
34
1
รวม อบ.
52
43
95
3
ป.1
22
17
39
2
ป.2
27
17
44
2
ป.3
24
22
46
2
ป.4
27
15
42
2
ป.5
21
20
41
2
ป.6
26
22
48
2
รวมประถม
147
113
260
12
ม.1
19
22
41
2
ม.2
15
11
26
1
ม.3
18
26
44
2
รวมมัธยมต้น
52
59
111
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
251
215
466
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...