ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสนามบิน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
77
67
144
5
อบ.3
98
78
176
5
รวม อบ.
175
145
320
10
ป.1
205
154
359
10
ป.2
182
180
362
8
ป.3
191
184
375
8
ป.4
196
193
389
8
ป.5
212
182
394
8
ป.6
171
207
378
8
รวมประถม
1,157
1,100
2,257
50
ม.1
69
42
111
3
ม.2
55
47
102
3
ม.3
56
48
104
4
รวมมัธยมต้น
180
137
317
10
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,512
1,382
2,894
70
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...