ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
18
10
28
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
10
2
12
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
47
30
77
6
ม.1
14
1
15
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
33
12
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
52
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...