ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
107
102
209
8
อบ.3
166
182
348
10
รวม อบ.
273
284
557
18
ป.1
248
218
466
10
ป.2
223
214
437
10
ป.3
247
231
478
10
ป.4
247
264
511
10
ป.5
243
241
484
10
ป.6
238
235
473
10
รวมประถม
1,446
1,403
2,849
60
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,719
1,687
3,406
78
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...