ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านงิ้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
20
9
29
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
52
56
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
65
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...