ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
13
14
27
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
44
45
89
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
9
2
11
1
รวมมัธยมต้น
21
9
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
68
146
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...