ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
11
17
28
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
51
49
100
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
22
9
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
75
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...