ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
18
12
30
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
31
29
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
41
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...