ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
15
16
31
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
33
29
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
45
93
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...