ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
8
24
1
อบ.3
13
18
31
2
รวม อบ.
29
26
55
3
ป.1
17
12
29
1
ป.2
18
15
33
2
ป.3
13
8
21
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
80
68
148
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
94
203
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...