ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
9
28
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
33
16
49
2
ป.1
13
17
30
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
15
17
32
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
79
79
158
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
95
207
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...