ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
2
11
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
28
15
43
3
ป.1
5
12
17
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
71
58
129
6
ม.1
22
12
34
1
ม.2
15
10
25
1
ม.3
21
12
33
1
รวมมัธยมต้น
58
34
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
107
264
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...