ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
15
23
1
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
28
32
60
3
ป.1
5
9
14
1
ป.2
16
12
28
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
19
7
26
1
ป.5
25
11
36
1
ป.6
29
13
42
1
รวมประถม
102
65
167
6
ม.1
47
19
66
2
ม.2
40
15
55
2
ม.3
53
13
66
2
รวมมัธยมต้น
140
47
187
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
270
144
414
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...