ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบะยาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
25
18
43
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
41
47
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
65
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...