ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
1
6
7
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
1
0
1
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
24
18
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
26
58
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...