ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
7
12
19
3
ป.1
5
2
7
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
25
17
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
29
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...