ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
8
4
12
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
0
4
4
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
21
17
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
21
50
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...