ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคลอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
13
15
28
3
ป.1
3
13
16
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
54
48
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
63
130
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...