ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
1
6
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
8
6
14
3
ป.1
1
5
6
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
33
28
61
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
14
17
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
51
106
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...