ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
7
4
11
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
10
15
25
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
55
59
114
6
ม.1
14
8
22
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
1
0
1
1
รวมมัธยมต้น
23
16
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
79
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...