ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
217
261
478
12
ม.2
181
223
404
10
ม.3
149
211
360
10
รวมมัธยมต้น
547
695
1,242
32
ม.4
76
177
253
6
ม.5
87
170
257
7
ม.6
73
199
272
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
236
546
782
21
รวมทั้งหมด
783
1,241
2,024
53
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...