ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนครขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
150
240
390
11
ม.2
176
227
403
11
ม.3
151
263
414
12
รวมมัธยมต้น
477
730
1,207
34
ม.4
114
228
342
8
ม.5
111
161
272
8
ม.6
78
143
221
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
303
532
835
23
รวมทั้งหมด
780
1,262
2,042
57
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...