ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
14
31
2
ม.2
23
15
38
2
ม.3
22
12
34
2
รวมมัธยมต้น
62
41
103
6
ม.4
10
1
11
1
ม.5
7
6
13
2
ม.6
9
6
15
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
26
13
39
5
รวมทั้งหมด
88
54
142
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...