ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝางวิทยายน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
99
174
5
ม.2
91
83
174
5
ม.3
70
57
127
5
รวมมัธยมต้น
236
239
475
15
ม.4
41
61
102
3
ม.5
38
52
90
3
ม.6
24
55
79
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
103
168
271
9
รวมทั้งหมด
339
407
746
24
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...