ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝางวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
78
80
158
5
ม.2
74
54
128
5
ม.3
71
85
156
5
รวมมัธยมต้น
223
219
442
15
ม.4
39
50
89
3
ม.5
26
55
81
3
ม.6
33
40
73
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
98
145
243
9
รวมทั้งหมด
321
364
685
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...