ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองเรือวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
215
279
494
13
ม.2
195
276
471
13
ม.3
200
299
499
13
รวมมัธยมต้น
610
854
1,464
39
ม.4
158
267
425
10
ม.5
119
286
405
10
ม.6
147
239
386
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
424
792
1,216
30
รวมทั้งหมด
1,034
1,646
2,680
69
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...