ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัญจาศึกษา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
176
184
360
10
ม.2
180
206
386
10
ม.3
169
174
343
10
รวมมัธยมต้น
525
564
1,089
30
ม.4
94
143
237
8
ม.5
86
159
245
8
ม.6
115
131
246
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
295
433
728
24
รวมทั้งหมด
820
997
1,817
54
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...