ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงบังวิทยายน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6
8
14
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
16
13
29
3
ม.4
3
3
6
1
ม.5
1
1
2
1
ม.6
2
5
7
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6
9
15
3
รวมทั้งหมด
22
22
44
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...