ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงบังวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
15
7
22
1
ม.2
5
9
14
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
23
19
42
3
ม.4
10
3
13
1
ม.5
2
4
6
1
ม.6
1
1
2
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
8
21
3
รวมทั้งหมด
36
27
63
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...