ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
46
44
90
3
ม.2
60
49
109
3
ม.3
55
51
106
3
รวมมัธยมต้น
161
144
305
9
ม.4
48
47
95
2
ม.5
24
29
53
2
ม.6
17
40
57
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
89
116
205
6
รวมทั้งหมด
250
260
510
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...